Wordt er rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin onze organisatie zit?

Absoluut. De Challenge is namelijk zo opgezet dat deze voor elke organisatie zeer waardevol is, ongeacht de mate van ‘CX-maturiteit’. Elk team krijgt bovendien voor of na de intake inzicht in het eigen maturiteitsniveau: waar staat de organisatie op dit moment ten aanzien van de verschillende kernmaturiteitsaspecten, de organisatie van CX, de interne samenwerking tussen de verschillende disciplines en de koppeling tussen CX en de businessresultaten? Meedoen loont dus altijd en we durven te stellen dat prijs/kwaliteit-verhouding van dit traject ongeëvenaard is!