Wat zijn typische aanleidingen voor deelname aan de NL9+ CX Business Challenge?

Deelname is slim als je een doorbraak wil bereiken t.a.v. bijvoorbeeld een van de volgende uitdagingen:
  • Hoe zorgen we dat onze organisatie/afdeling optimaal opgesteld staat om (nog) sterker uit deze crisis te komen?
  • Wat nemen we in de nieuwe situatie mee van de fast learning track op het gebied van digitale transformatie?
  • Hoe kunnen we onze klant(contact)strategie zo aanpassen dat we optimaal inspelen op de 1,5 metersamenleving en de toekomst?
  • Wat zijn de consequenties voor de klant- en medewerkersreizen en voor de klant- en medewerkersbeleving?
  • Wat wordt de nieuwe balans tussen op afstand dichtbij zijn en live ontmoetingen?
  • Hoe krijgen we informatie over hoe andere organisaties hiermee omgaan en wat kunnen we hiervan leren?
  • Worden er nu andere servicelevels en KPI’s gebruikt? Hoe bouwen we deze op?
  • Hoe kunnen we in de nieuwe situatie de menselijke maat blijven organiseren?