Hoe ziet de Challenge er in grote lijnen uit?

Fase 1: De voorbereiding
In deze fase helpen we de deelnemende organisaties op basis van een gestandaardiseerde intake de eigen uitdaging zo scherp mogelijk geformuleerd te krijgen. Ook verkennen we vooraf uit welke stappen de NL9+ CX Business Challenge bestaat, welke aanpak de grootste kans op succes biedt (inclusief draagvlak), welke ondersteuning we bieden van onze kant, en wat de ideale samenstelling van het team is (lees: welke disciplines idealiter in het team vertegenwoordigd zouden moeten zijn).
  • Intake
  • Uitdaging scherp formuleren
  • Verkennen stappen NL9+ CX Business Challenge en aanpak
  • Verkennen mogelijkheden ondersteuning
  • Samenstellen ideale team
 
Fase 2: De Challenge sprints
In deze fase begeleiden we de deelnemende teams gedurende een drietal ‘sprints’ – deels online, maar deels ook samen in meetings/sessies. In deze sprints werkt elk team stap voor stap toe naar de oplossingsrichting: welke gerichte acties zijn volgens het team nodig? Wat is er nodig voor een doorbraak?
 
Naast het integrale 9+ Expert Team is een eigen CX-coach beschikbaar om het team te helpen bij het uitwerken van bovenstaande onderwerpen. De CX-coach en het 9+ Expert Team leveren ook proactief inspirerende artikelen, best practices en andere tips en suggesties aan om het team verder te helpen. Bovendien ontvangt iedereen de updates van Altuïtion’s Nieuwste Normaal Emotional Journey!
 
Twee weken voorafgaand aan de oplevering stuurt elk team de eigen pitch in, ter beoordeling op zowel inhoud als vorm. Elke concept-pitch wordt vanuit zes perspectieven geanalyseerd en verrijkt: vanuit de wetenschap (met onder andere prof. dr. Mirella Kleijnen, hoogleraar Customer Experience Management), vanuit de CX-praktijk, vanuit Reputatie & Branding-perspectief, vanuit Leiderschap & Strategie-perspectief, vanuit specialisten van Altuïtion en door Joe Pine! Op basis van de rijke feedback kan het team de pitch inhoudelijk finaliseren.